Gondolatmorzsák: Galileo Galilei költői mondata borról
Kép: vince.hu

Gondolatmorzsák: Galileo Galilei költői mondata borról

És mégis mozog a Föld - mormolta állítólag maga elé Galilei, az olasz csillagász a per alatt, amiben arra kényszerítették, vonja vissza a Föld mozgására vonatkozó tanait. Ez az elhíresült mondat a körülmények, a borral kapcsolatos nézete viszont költőisége miatt maradt fenn.


Galileo Galilei: itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós. A fizikának új módszereket adott azzal, hogy elsőként végzett kísérleteket és méréseket, a csillagászatban ugyancsak az elsők között használt távcsövet. Eredményei ellentmondtak a 17. században uralkodó földközpontú világnézetnek, ezért eretnekség vádjával perbe fogták. A per során Galilei kénytelen volt visszavonni a Föld mozgására vonatkozó tanait, de közben, állítólag, végig azt mormolta maga elé: „Mégis mozog!". A mostani Gondolatmorzsákhoz vett idézetnek a szó szerinti fordítása az, hogy „a bor napfény, amit a víz tart össze", de sok helyen a jóval költőibb fenti változat szokott szerepelni.