Újra megnyílnak a borászati üzemek fejlesztési forrásai – BorÉRT Online Borjogi Útmutató

2024. április 11.

2024 áprilisától összesen 28,5 millió euró forrásra pályázhatnak a borászatok. A tudnivalókat Sztanev Bertalan, a BorÉRT Egyesület alapító tagja, a BorÉRT Online Borjogi Útmutató szerkesztője foglalta össze.

Magyarország Stratégiai Terve alapján több támogatási lehetőség segíti a borászatok fejlesztését 2024 és 2027 között. Korábban az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) támogatásokat a Nemzeti Támogatási Program tartalmazta. Ez a szőlőtermelők és a borászatok ágazati támogatási lehetőségeit foglalta össze. A Stratégiai Terv 2023. október 16-tól alkalmazandó a borágazat esetében, így a korábbi Nemzeti Támogatási Program megszűnt. Az EMGA forrásból biztosított támogatási forrásokat a KAP Stratégiai Terv ágazati támogatások részben találhatjuk meg. A Vidékfejlesztési Programot is 2023. január 1-től a KAP Stratégiai Terv váltotta fel. Ennek keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásai is ebben a programban kaptak helyet. Így az élelmiszeripari beruházásokon belül a borágazat is támogatásban fog részesülni a fejlesztésekhez.

Az ágazati forrásból (EMGA támogatások) biztosított borászati beruházási támogatások igénylésének feltételeit tartalmazó rendelet a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. Az EMVA forrásból finanszírozható, borágazatot is érintő beruházási támogatások felhívásai is a napokban jelentek meg társadalmi egyeztetésre. Az EMVA forrásból igényelhető támogatási lehetőségeket a következő cikkünkben mutatjuk majd be.

Az ágazati támogatásokból borászati gépek és berendezések beszerzésére 2024 áprilisától 28,5 millió euró (mai árfolyamon 11 milliárd forint) támogatási összeg szerepel a KAP Stratégiai Tervben. Ez az összeg természetesen változhat, ha a Stratégiai Tervet az Agrárminisztérium módosítja. Egy kedvezményezett legfeljebb 100 millió forint támogatást igényelhet a rendeletben meghatározott támogatási időszakonként, azaz évente. A korábbi évektől eltérően a beszerzendő beruházási eszköz egyedi beszerzési értékének meg kell haladnia a nettó 100 ezer forint összeget, és nem irányulhat a beruházást kísérő, kiegészítő eszköz beszerzésére. A támogatást borászati üzemengedéllyel rendelkező nyújthatja be. A támogatás mértéke, ha a kérelemben budapesti borászati üzem is szerepel, a jóváhagyott beruházási költségek 40%-a. A nem budapesti borászati üzemek esetében 50%. Ha a támogatás igénylője nem KKV, akkor a támogatás intenzitása megfeleződik. A kérelemben megjelölt támogatási összeg forintra történő átváltásához a támogatási döntés évének január 1-én érvényes Európai Központi Bank által jegyzett középárfolyamot kell figyelembe venni.

A támogatási kérelmeket ebben az évben 2024-ben április 8. és április 29. között lehet benyújtani elektronikus úton a kincstár erre vonatkozó közleményében közzétett felületén.

Támogatást az alábbi beruházásokra lehet igénybe venni:

  • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver és szoftver beszerzése, fejlesztése,
  • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése,
  • a borászati üzem üzemeltetését szolgáló új napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

A támogatási kérelemben megjelölt beruházás nem irányulhat önállóan napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére. A napkollektorrendszer a teljes üzem energiaellátásának erejéig támogatható, amelyet energetikai tanúsítvánnyal kell alátámasztani.

A támogatás igénylője nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalkozás. További feltétel, hogy a támogatással érintett borászati üzem esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a borászati hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az üzem tevékenységét nem függesztette fel, vagy vonta vissza szabálytalanság miatt, illetve szüreti, termelési, illetve készletjelentési kötelezettségének az elmúlt három évben eleget tett a támogatást igénylő.

A beruházás támogatással elismerni kívánt költségeit három árajánlattal kell alátámasztani. Egyedi beszerzésű eszköz esetén a három árajánlatnak azonos vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező, funkcionálisan egyező beruházási eszközre kell vonatkoznia. A támogatási kérelemben be kell mutatni, hogy a beruházási eszköz bármely üzemeltetési helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan beruházási eszközt, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan beruházási eszköz beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően az Európai Unió valamely forrásából származó támogatást használtak vagy használnak fel. Üzemeltetési helyként valamennyi borászati üzem megjelölhető, amelyben a kérelmező a beszerzett eszközt használni kívánja. Ha az eszközt a támogatás kifizetését követően olyan borászati üzemben kívánják üzemeltetni, amely nem volt üzemeltetési helyként korábban megjelölve, azt a Magyar Államkincstárnak be kell jelenteni.

A támogatási kérelemről a Magyar Államkincstár 2024. augusztus 31-ig dönt. A kérelem benyújtását követően a beruházás saját felelősségre már megkezdhető, előtte azonban nem. A támogatási döntés egy alkalommal módosítható, illetve a támogatási döntés tartalmát nem befolyásoló elemek esetén a változást be kell jelenteni.

A megvalósított beruházást követően a kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtását követő két pénzügyi évben, tárgyév november 15. és december 21. között lehet benyújtani. Ez azt jelenti, hogy a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően akár két év is rendelkezésre áll a támogatott beruházás megvalósítására.

A beruházási eszközt a fenntartási időszak első napjától számított 5 évig kell üzemben tartani. Ha a beszerzett beruházási eszköz számviteli értékcsökkenési időszaka 5 évnél rövidebb, akkor a kis és közepes vállalkozások esetében a számviteli értékcsökkenési időszak vége, ami nem lehet rövidebb, mint a fenntartási időszak első napjától számított 3 év. A fenntartási időszak első napjának a kifizetési kérelem tárgyában hozott jóváhagyó döntés napja tekintendő. Az üzemeltetésre vonatkozó kötelezettségek betartását a Magyar Államkincstár a helyszínen is ellenőrzi.

A fenntartási időszak az amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás miatti lecserélést, valamint a jótállás alapján történő cserét a Magyar Államkincstárnak be kell jelenteni.

Szerző: Sztanev Bertalan, borágazati szakértő, a BorÉRT Egyesület alapító tagja
Címlapfotó: Vindemia Winery / Unsplash