Kik lesznek az alkoholmentes bor fogyasztói?

2023. augusztus 08.

Immár az alkoholmentes bor is szerepel az EU-s borszabályozásban. Nagyon sok még a kérdőjel az új termékkategória kapcsán. A BorÉRT Online Borjogi Útmutató alapítójának írása.

Úgy néz ki lezárult egy korszak a borfogyasztásban. A hetvenes években induló trend, amiben a fogyasztók a mennyiség felől a minőség felé fordultak, újabb változások előtt áll. Azt is kijelenthetjük, hogy borfogyasztási hagyományainknak lassan nem maradtak megkérdőjelezhetetlen sarokkövei. A változások elkerülhetetlenek, okozói egyre rövidebb időközönként követik egymást.

A borfogyasztás érdekes trendje kezd kibontakozni Európában. Miközben az eddig szorosan követett készletadatok és a megtermelt bormennyiség nem jelez előre borpiaci egyensúlytalanságot, addig a fogyasztás tendenciái valamint az infláció hatására átalakuló termelési költségek és fogyasztási szokások bizony új kihívásokat jeleznek.

fehér kutya, mellette két talpas pohár
Fotó: Desirae Hayes-Vitor / Unsplash

Európában a borfogyasztás mennyiségének folyamatos csökkenése hatására az elmúlt húsz évben ötszázezer hektár szőlőterület tűnt el. Eddig a francia paradoxonnak köszönhetően a vörösbor iránti kereslet és a vörösbor presztízse szinte megdönthetetlennek bizonyult. Részben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió elmúlt években publikált új egészségügyi ajánlásainak hatására a borfogyasztás egészségünkre gyakorolt pozitív hatása ma már nem annyira egyértelmű a fogyasztók számára. Egyre többet közlekedünk, igyekszünk egészségtudatosabban táplálkozni, mindez átalakítja italfogyasztási szokásainkat. Az idei év végétől a borászati termékeken is jelölni kell majd az összetevőket és a tápértéket az energiatartalommal. Nagy kérdés egyelőre, hogy ennek milyen hatása lesz majd hosszabb távon borfogyasztási szokásainkra, illetve a borkészítési gyakorlatokra.

Az Európai Unió lakosságának közel 30%-a egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, míg a naponta alkoholt fogyasztók aránya 10% alatt van. Ezek a fogyasztói szokásváltozások késztették arra az EU döntéshozóit, hogy a borszabályozásban adjanak lehetőséget a csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentesített borászati termékek készítésére. Az egységes szabályozás megszületését az is ösztönözte, hogy egyre több tagállam alkotott maga számára önálló szabályokat ezen termékek készítésére vonatkozóan.

A szabályozás tartalmát megismerve az látszik, hogy egy használható szabályozáshoz ugyan az EU kijelölte az irányt, de a céltól egyelőre messze vagyunk. Az új jogszabály ugyanis a bor fogalmán belül kívánja értelmezni az új termékkategóriákat. Ennek alapján az alkoholcsökkentési és alkoholmentesítési eljárásokat csak boron, pezsgőn, habzóboron és a két gyöngyözőbor kategória esetében lehet alkalmazni. Az új szabályozás azt is kimondja, hogy az alkoholcsökkentési és az alkoholmentesítési eljárás alkalmazása során a bor lényeges tulajdonságai nem változhatnak, illetve további borászati eljárás az alkoholmentesítést követően már nem végezhető. Az új szabályozás nem határoz meg új borászati eljárásokat, amelyek a két új kategória esetében alkalmazhatók lennének. Így az engedélyezettől eltérő eljárás ezen kategóriák esetében sem alkalmazható.

A szabályozás jelenlegi állása több kérdést is felvet. Az egyik, hogy létezhet-e egyáltalán alkoholmentes vagy alkoholcsökkentett pezsgő, habzóbor és gyöngyözőbor? A jelenlegi szövegezés alapján egyik kategória sem kerülhet piacra alkoholmentes és alkoholcsökkentett megjelöléssel és a borászati termékkategória megnevezésével. Ennek oka, hogy bár a szabályozás elvileg lehetővé teszi, jelenleg nincs olyan technológia, ami az alkohol részleges vagy teljes kivonása során meg tudná őrizni azok széndioxid-tartalmát. Az elvesztett széndioxid pótlására pedig a jogszabály alapján jelenleg nincs lehetőség.

pezsgős palack dugó, fekete háttér
Fotó: Pavelis / Shutterstock

Ha figyelmesen áttekintjük a jelenleg forgalomban lévő alkoholmentes borként polcokon lévő termékek címkéjét, egy dolgot biztosan észre fogunk venni. Egyik címkén sem fogjuk felfedezni a „bor” kifejezést. Ez abból adódik, hogy az alkohol kivonása – a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal – a bor eredeti iz- és zamatanyagait jelentősen megváltoztatja. A jelenleg ismert alkohol-kivonási technológiák a bort erőteljesen megnyúzzák. Ezért az alkohol kivonását követően a kóstolás során tapasztalt tulajdonságai jelentősen megváltoznak. Csak további, a borászatban meg nem engedett eljárások alkalmazásával lehet ízben a kiinduló borhoz közelíteni a végterméket. Az alkoholcsökkentett és alkoholmentes borok előállításával foglalkozó szakemberek szerint az alkohol kivonása során elvesztett vizet, az aromaanyagokat és a széndioxidot mindenképpen pótolni kell ahhoz, hogy a végtermék élvezeti értéke piacképes legyen. Ez azonban a bor fogalmának a határait lép túl.

Az alkoholmentes borok külön kategóriában versenyeznek a borversenyeken. 2023 márciusában egy magyar alkoholmentes pezsgő kapott aranyérmet a Mundus Vinin.

A szabályozás jelenlegi állása és a rendelkezésre álló technológiai megoldások alapján merül fel a kérdés: kik lehetnek az alkoholcsökkentett és alkoholmentes borok fogyasztói? Kinek az ízlése kell, hogy meghatározza ezeknek az italoknak az ízvilágát? Számít-e ennek a fogyasztói rétegnek az, hogy a palackra a „bor” mint kategória rá legyen írva? Netán elég az, ha az általa választott ital bor felhasználásával készül? Ezekre a kérdésekre még nem tudjuk a válaszokat, ezért egy erre vonatkozó, átfogó kutatás mindenképpen szükséges lenne. Az alkoholcsökkentett és alkoholmentes borok újabb alternatívát adhatnak a szőlő felhasználásra, amely így megmentheti a szőlőterületeket a további kivágástól. Ezen túlmenően a potenciális fogyasztók már várják az alkoholcsökkentett és alkoholmentesített termékek piaci megjelenését. Ezért ezen termékek készítésére most kell felkészülni.

Az EU-ban az alkoholmentesített és alkoholcsökkentett italok piaca – egy erre vonatkozó, nemrég megjelent EU-s tanulmány alapján – meghaladja a 7,5 milliárd eurót, amely 2,5 millió liter mennyiségnek felel meg. Az érték 93%-át, míg a mennyiség 97%-át az alkoholmentes sörök teszik ki. A maradékon osztoznak a többi italféleségek.

bor, sajt, szőlő felülnézetből
Fotó: Melissa Walker Horn / Unsplash

Fontos megjegyezni, hogy ebbe a piaci szegmensbe csak azok az italféleségek tartoznak bele, amelyekből erjesztést követően vonták ki részben, vagy teljes egészében az alkoholt. Ezeknek a termékeknek a piaci részesedése jelenleg nagyon alacsony, nem éri el az egy százalékot. Komolyabb keresletet a francia, belga, német és spanyol fogyasztók mutatnak az alkoholmentes termékek iránt.

Alkoholmentes és alkoholcsökkentett borok esetében a legnagyobb piacot Franciaország és Németország jelentik. A tanulmány összesen 489 alkoholmentes terméket azonosított, amelyből 349 habzóbor vagy bor. A többi szeszesital, illetve ízesített borászati termék kategóriába tartozik. A kis piaci részesedés mellett a trend bíztató növekedést jósol ezen a piacon, de hasonló pozitív kilátással vannak az iparági szereplők is. A legnagyobb növekedésre a cider piacon lehet számítani, ahol 60% feletti növekedés várható, de a csendesborok esetében is 20%, míg a habzóborok piacán 15%-os növekedés prognosztizálható. Ez a növekedés messze felülmúlja a hagyományos alkoholt tartalmazó italok növekedését.

A jövő szempontjából bíztató a tanulmánynak az a megállapítása is, hogy a fogyasztók – tagállamtól függően – alapvetően nyitottak az alacsony alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes termékek kipróbálására. Nagyobb nyitottságot mutatnak az átlagnál például a magyar, a cseh, a lengyel és a spanyol fogyasztók, míg kevésbé nyitottak az olaszok és portugálok. Leginkább elzárkózónak az osztrák fogyasztók bizonyultak.

A BorÉRT Online Borjogi Útmutató Magyarország egyetlen borjogi szabályozását teljes terjedelmében összefoglaló online kiadványa. Az ágazat szabályozásában az eligazodást a jól felépített fejezetek és a címszavas keresés is segíti. BorÉRT Online Borjogi Útmutató címkézési modulja a címkézés, jelölés kérdésében nyújt kézzelfogható segítséget a felhasználóknak. Az Útmutató a koccintas.hu oldalon érhető el.

Szerző: Sztanev Bertalan, borágazati szakértő, a BorÉRT Egyesület alapító tagja
Címlapfotó: Kateryna Hliznitsova / Unsplash