Borospalackok és az új hulladékgazdálkodási szabályozás: mit kell tudni?

2024. január 26.

Mi az az EPR, DRS, MOHU? Mi a teendő 2024. január 1. után? Mennyi többletköltséggel számoljanak a borászok?

Az Európai Unió 2015-ben kezdett bele a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás jelentős mértékű átalakítását célzó jogalkotási folyamatba. A körforgásos gazdaság a hulladékokat másodlagos erőforrásként figyelembe vevő új szemlélet. A tagállamoknak ehhez a szemlélethez kell igazodniuk 2030-ig, és olyan rendszert kell megvalósítaniuk saját határaikon belül, amely alkalmas a keletkezett hulladék visszagyűjtésére és minél nagyobb arányú újrahasznosítására.

A cél megvalósítása érdekében az elmúlt években több olyan uniós jogszabály is életbe lépett, amely a le nem bomló anyagok felhasználását korlátozza, csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét, illetve ösztönzi az újrahasznosított alapanyagok felhasználását.

Az újrahasznosítás legfontosabb feltétele a visszagyűjtés, aminek aránya Magyarországon nem csak az uniós átlagtól, de a célértékektől is elmarad. Az új szabályozás szétválasztja a szelektív gyűjtés egyes részeit, és a konform italcsomagolásokat erre a célra kialakított gyűjtőpontokra irányítja át. A rendszer ugyanakkor nagyban feltételezi a fogyasztók megfelelő informáltságát és tudatos hulladékkezelését, valamint a teljes szintű országos lefedettséget.

Elsődleges kapcsolódó jogszabályok

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2011. évi LXXXV. törvény  a környezetvédelmi termékdíjról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

23/2023. (XI. 30.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról

Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

2023. július1-jével a gyártóknál keletkező hulladékok meghatározott körére vonatkozóan a környezetvédelmi termékdíjat részben felváltotta a gyártói felelősségi (EPR) díj. Az EPR díjat az első belföldi forgalomba hozó, adóraktárból kitároló vagy saját célú felhasználó fizeti meg. Maga a fizetendő díj a csomagolóanyagok megnevezésére, KF kódjára, származására (külföld vagy belföld) és az értékesített mennyiségre vonatkozó nyilvántartás alapján elkészített és benyújtott adatszolgáltatás alapján kerül megállapításra.

A borászati termékek üveg csomagolása után az EPR rendszerben átalánydíj fizethető. Ez magába foglalja a palack tartozékain kívül a kiegészítő csomagolást is, tehát pl. a kartont vagy a papírtáskát.

A teljes cikk elolvasható a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) honlapján.

Címlapfotó: Lacey Williams / Unsplash