Április az új szőlőtelepítési engedélyek igénylésének hónapja

2024. április 17.

Útmutató a szőlőtelepítési engedélyek és támogatások igényléséhez. Sztanev Bertalan borágazati szakértő írása.

Évente egy hónapig, minden évben áprilisban, van lehetőség arra, hogy új telepítésekhez telepítési engedélyt igényelhessenek a szőlőtermelők. Új telepítésre, tehát nem korábban kivágott ültetvény újratelepítése, csak új telepítési engedély birtokában van lehetőség. A kiosztható új telepítési engedélyek nagyságát az előző évben szőlővel beültetett terület nagysága határozza meg. A tagállamok döntésétől függően a szőlővel beültetett terület legfeljebb 1%-a osztható ki ezen a címen. Ez Magyarországon 2024-ben 592 hektár.

Az új ültetvények telepítését, vagy a korábban kivágott ültetvények újratelepítését alapvetően a piaci kereslet, valamint a telepítéshez nyújtható támogatások határozzák meg. A telepítés jelentős beruházást jelent minden borászat számára. Ezért sem elhanyagolható, hogy a legalább húsz évre szóló döntést milyen forráslehetőségek határozzák meg. Ezen túlmenően a gyorsan változó borpiacot, illetve a fogyasztáscsökkenést is figyelembe véve nem könnyű döntést hozni a telepítésről.

A minőség szempontjából a legjobb döntésnek a saját ültetvény bizonyul. Annak művelése csak a szüretelő borászat elképzeléseitől függ. Ugyanakkor a műveléshez szükséges munkaerő biztosítása egyre komolyabb feladat minden borászatban. A vásárolt szőlő ugyanakkor rugalmasságot biztosíthat a borászatnak, hogy a piaci változásokhoz igazodjon. Ez a megoldás azonban kevés garanciát tud biztosítani az igényelt minőségre.

Uniós szabály, hogy telepíteni, vagy újratelepíteni csak a megfelelő telepítési engedély (telepítésre való jogosultság) birtokában lehet. A jogosultság nélküli telepítéseket a tagállamoknak súlyos pénzbírsággal, az ültetvény kivágásával és az ültetvényről származó bor forgalomból történő kivonásával és lepárlásával kell szankcionálniuk.

Magyarországon a szőlőültetvények szerkezetátalakításra és átállításra adott támogatás révén támogatás szerezhető az újratelepítésekhez. Ez azt jelenti, hogy a három éven belül kivágott ültetvény nagyságának megfelelően van lehetőség újratelepítésre. Az újratelepítési engedély igényléséhez szükség van azon földterület használatának igazolására, ahová a szőlőültetvényt szeretnék újratelepíteni. A támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kivágott ültetvény helyén telepítsenek újra, vagy más fajtával oltsák át az ültetvényt. Ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy az újratelepítés teljesen más földterületen (akár az ország másik felén) valósuljon meg az újratelepítési engedély birtokában. Ha a tőkék átoltása vagy az újratelepítés ugyanazon a földterületen valósul meg közvetlenül a kivágást követően – és az ültetvény mérete nem nő –, vagy az érintett ültetvényt csak felújítják a támogatásból, abban az esetben nincs szükség újratelepítési engedélyre. Az újratelepítési engedély birtokában szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatását kérelmezni majd 2024 novemberben lesz lehetőség.

Mivel az újratelepítési engedélyek nem forgalomképesek, ezért van szükség új telepítési engedélyek igénylésének biztosítására. E nélkül a szőlőtermesztésbe belépni szándékozó új szereplők nem tudnának telepíteni, illetve a szőlőültetvényüket bővíteni szándékozók sem tudnának új ültetvényeket telepíteni új telepítési engedély nélkül.

Hamarosan lehetőség nyílik új telepítések támogatására is. Ezért fontos, hogy akinek telepítési szándéka van, az most áprilisban igényeljen új telepítési engedélyt. Új telepítési engedély nélkül támogatási kérelmet sem lehet benyújtani új szőlőültetvény telepítésére akkor, amikor erre megnyílik a lehetőség.

Az újratelepítési engedélyek igénylése a szőlőültetvény kivágását követően lehetséges az évben bármikor. Új telepítési engedély azonban évente csak április 1. és 30. között igényelhető. A kivágást követően nem kötelező az újratelepítési engedélyt kérelmezni. Ha a szőlőtermelőnek szándékában áll a kivágást követően újratelepíteni, abban az esetben a kivágás borpiaci évében kérelmezheti az újratelepítési engedélyt, ami a megadásától számított három évig érvényes. Ugyanez igaz az új telepítési engedélyre is. Fontos szempont, hogy bármely telepítési engedély visszavonása vagy az odaítélt telepítési engedély felhasználatlansága esetén két évig nem nyújtható be új telepítési engedély iránti kérelem.

Az újratelepítési engedély iránti kérelem benyújtásának az érvényes kivágás és a kérelemben megjelölt területnagyságnak megfelelő jogszerű földhasználat igazolása a feltétele. Új telepítési engedély igénylésekor kivágást értelemszerűen nem kell igazolni. Ugyanakkor a kérelmező vállalhat olyan elsőbbségi feltételeket, amelyek alapján – túligénylés esetén – van lehetősége a rangsorban jobb helyen szerepelnie. (Mindazonáltal az elmúlt években nem volt túligénylés új telepítési engedélyekből Magyarországon.)

Többletpontot jelent a rangsorban, ha a kérelmező vállalja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által, borrégiónként meghatározott valamely szőlőfajta telepítését. A rangsorban további előnyt jelent, ha a telepítés a borvidéki átlagnál magasabb kataszteri pontszámú területen valósul meg, és ha a földhasználati összesítő alapján a kérelmező kevesebb, mint húsz hektár területtel rendelkezik.

A benyújtott új telepítés iránti kérelmeket a HNT május 30-ig összesíti és rangsorolja a fent említett szempontok alapján. Ha a kérelmekben megjelölt területnagyság nem haladja meg a rendelkezésre álló, kiosztható mennyiséget, akkor minden kérelmező megkapja az igényelt új telepítési engedélyét. Ha az igény meghaladja ezt a területnagyságot, abban az esetben a rangsornak megfelelően osztja ki a HNT a rendelkezésre álló új telepítési engedélyeket.

Az új telepítési engedély birtokában lesz majd lehetőség új telepítésre vonatkozó támogatás igénylésre, amikor a felhívás alapján erre a lehetőséget megnyitják.

Szerző: Sztanev Bertalan, borágazati szakértő, a BorÉRT Egyesület alapító tagja
Címlapfotó: Molnár Bálint / Unsplash